Skip to content

เช็กก่อนซื้อ! พื้นSPC แบบไหน Virgin100%

  • by

เกรดวัสดุพื้นSPC

เกรดวัสดุ พื้นSPC หลักๆ แล้ว มีอยู่ 3 ประเภท ดังนี้ เกรดบริสุทธิ์ เกรดรีไซเคิล และเกรดผสม ซึ่งแต่ละเกรดนั้น มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป มีวิธีการสังเกตุได้ง่ายๆ เป็นวิธีการดูวัสดุ พื้นSPC เบื้องต้น ก่อนตัดสินใจซื้อ

1. พื้นSPC เกรดบริสุทธิ์ (Pure Virgin100%)

เกรดบริสุทธิ์ หรือ Pure Virgin100% เป็น พื้นSPC ที่ทำมาจากวัสดุใหม่ เป็นพลาสติกที่ไม่ผ่านการรีไซเคิล ไร้สารเคมี และเชื้อแบคทีเรีย ที่ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของคนและสัตว์เลี้ยง เป็นเกรดที่ควรเลือกใช้มากที่สุด

2. พื้นSPC เกรดรีไซเคิล (Recycle100%)

เกรดรีไซเคิล 100% เป็น พื้นSPC ที่ทำมาจากวัสดุเก่า ผ่านการรีไซเคิลมาแล้ว ซึ่งอาจมากกว่า 1 ครั้ง ส่งผลให้มีสารเคมีและเชื้อแบคทีเรียผสมอยู่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนและสัตว์เลี้ยง เป็นเกรดที่ไม่ควรเลือกใช้ แม้จะมีราคาที่จับต้องได้ และถูกกว่า พื้นSPC ที่ทำมาจากเกรดบริสุทธิ์ก็ตาม

3. พื้นSPC เกรดผสม

เกรดผสม เป็น พื้นSPC ที่ทำมาจากวัสดุใหม่เกรดบริสุทธิ์ ผสมด้วยวัสดุรีไซเคิล ซึ่งมีส่วนผสมของวัสดุบริสุทธิ์ หรือ Pure Virgin100% อยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ยังคงมีสารเคมีและเชื้อแบคทีเรีย ที่ส่งผลอันตรายต่อสุขภาพของคนและสัตว์เลี้ยงอยู่ เป็นเกรดที่ไม่ควรเลือกใช้ 

วิธีดูวัสดุ พื้นSPC ว่าเป็นเกรดไหน?

หาก พื้นSPC ทำมาจากวัสดุใหม่ที่ไม่ผ่านการรีไซเคิล พื้นSPC จะมีเนื้อที่ละเอียดเป็นสีขาว สีเบจ หรือสีเทาอ่อนๆ ไม่มีวัสดุเม็ดเล็กๆ แทรกอยู่ในเนื้อ สังเกตุได้ว่า พื้นSPC จะดูใหม่และสะอาดตา

หาก พื้นSPC ทำมาจากวัสดุรีไซเคิลหรือผสมรีไซเคิล เนื้อ พื้นSPC จะไม่ละเอียด มีสีโทนเข้ม สีเทาเข้ม สีไม่สดใส และมีวัสดุเม็ดเล็กๆ แทรกอยู่ในเนื้อ พื้นSPC อย่างเห็นได้ชัด ยิ่งผ่านการรีไซเคิลมาหลายครั้งสีของ พื้นSPC จะยิ่งเข้ม

 พื้นSPC ที่ทำมาจากวัสดุรีไซเคิลหรือผสมรีไซเคิล จะมีราคาถูก อายุการใช้งานสั้น และเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ ส่งผลเสียต่อสุขภาพของสิ่งมีชีวิตโดยตรง

เกรดวัสดุ พื้นSPC ทั้ง 3 ประเภท ไม่ว่าจะเป็น เกรดบริสุทธิ์ เกรดรีไซเคิล หรือเกรดผสม มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป สามารถแยกได้อย่างชัดเจน ว่าพื้นSPC เป็นเกรดไหน ควรซื้อใช้หรือไม่ ใช้แล้วจะคุ้มค่า คุ้มราคา และมีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีแค่ไหน ดังนั้น ควรเช็กก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ จะได้รู้ว่า พื้นSPC ที่คุณสนใจเป็นเกรดไหน วัสดุใหม่100% จริงหรือไม่

Vision Flooring ผ่านการทดสอบ SGS ระบบประเมินประสิทธิภาพ วัสดุที่ได้มาตรฐาน